Algemeen

Wij waarderen iedereens interesse in onze WEBSITE. Zeker het feit, dat u een kijkje heeft genomen vinden wij heel leuk. Voor een veilig en eerlijk gebruik van deze website gelden wel de onderstaande regels. Gebruik van de site van RaVe-M-Stad is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

De gebruikte bedrijfsnamen zoals rave-m-stad, Raveleinse Spoorwegen en RSrailPRO zijn volledig fictief en niet verbonden met welk bedrijf dan ook in Nederland of daarbuiten.


Gebruik website

De op de genoemde websites getoonde informatie wordt door de WEBMASTER met zorg samengesteld. Mocht er foute informatie of informatie op staan, waarvan u denkt de eigenaar te zijn, dan is de webmaster hiervoor niet verantwoordelijk te stellen. Wel verwachten we dan, dat er contact wordt opgenomen met de webmaster en zal het item verwijderd of gewijzigd worden. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van RaVe-M-Stad.com zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de webmaster zorgvuldig te werk gaat kan deze niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde foto's en informatie,  worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site toegestaan om foto's te kopiëren voor eigen gebruik. Verkoop van deze foto's is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de WEBMASTER.


Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de maker uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.


Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.  

 

rave-m-stad en de Raveleinse Spoorwegen respecteert de privacy en persoonlijke gegevens van bezoekers op onze site. Wij versturen geen mailings en slaan persoonlijke informatie van bezoekers niet op. Het is ons niet bekend, wat onze WEBHOST JouWeb met bezoekersinfo doet. Dit valt echter buiten onze verantwoordelijkheid.